christian-erfurt-sxQz2VfoFBE-unsplash

Zespół stresu pourazowego – PTSD

PTSD, a więc zespół stresu pourazowego to jedna z konsekwencji przeżytych przez nas traumatycznych wydarzeń. Doświadczenie ciężkiego dla organizmu ludzkiego wydarzenia, może powodować nawracające się i nieustępujące wspomnienia traumatycznej chwili, które nie ograniczają się jedynie do towarzyszących nam wtedy odczuć i obrazów.

Zespół stresu pourazowego kwalifikuje się do grupy zaburzeń lękowych, a występuje u osób które doznały traumatycznego wydarzenia, np. były świadkiem śmierci lub wydarzenia zagrażającego ich życiu, a towarzyszyły temu np. uczucie bezradności i przerażenia. PTSD to piętno jakie odbiły na nas takie stresowe sytuacje. Schorzenie najczęściej kojarzy nam się z weteranami wojennymi, którzy po powrocie z frontu nie radzą sobie ze wspomnieniami i doświadczeniami jakich doznali. Niestety, zespół stresu pourazowego dotyka szerszej grupy społecznej. Raporty dotyczące przestępstw na tle seksualnym donoszą, że aż 1 na 6 kobiet oraz 1 na 33 mężczyzn doświadczyli tego rodzaju przemocy. Wśród nich 1 na 3 cierpi na PTSD które jest następstwem tego aktu. PTSD występuje również u osób będących świadkami lub ofiarami napadów, rozbojów oraz innych aktów noszących znamię fizycznej lub emocjonalnej przemocy. Wyobrażacie sobie nieustannie przeżywać tę traumatyczną chwilę? Osoby chorujące na PTSD doświadczają tzw. „flashback’ów”, które nie pozwalają ani na moment zapomnieć o traumatycznym wydarzeniu, przywracając je całe wraz z odczuwanymi wtedy emocjami i obrazami.  Wszyscy u których pojawił się zespół stresu pourazowego wymagają opieki psychiatrycznej i psychologicznej.

Jak dotąd nie opracowano w pełni skutecznej terapii farmakologicznej, która sprawnie radziłaby sobie z zespołem stresu pourazowego. Odkrycie układu endokannabinoidowego w ludzkim organizmie, sprowokowała niektórych z badaczy do odkrycia jaką rolę może pełnić w walce z PTSD.

Naukowcy z Wydziału Psychiatrii Społecznej i Psychoterapii, Wyższej Szkoły Medycznej w Hanowerze opublikowali opis przypadku 19-letniego mężczyzny cierpiącego na PTSD.

„Z badań klinicznych wiadomo, że niektórzy pacjenci próbują poradzić sobie z objawami zespołu stresu pourazowego (PTSD) za pomocą leków rekreacyjnych. Ta recenzja przedstawia opis przypadku 19-letniego mężczyzny z szerokim spektrum ciężkich objawów PTSD, takich jak intensywne retrospekcje, ataki paniki i samookaleczenie, którzy odkryli, że niektóre z jego głównych objawów zostały znacznie zmniejszone przez palenie marihuany. Większa część tego przeglądu dotyczy klinicznych i przedklinicznych dowodów neurobiologicznych w celu potencjalnego wyjaśnienia wpływu na zmniejszenie objawów PTSD. Przegląd ten pokazuje, że ostatnie badania dostarczyły dowodów potwierdzających, że pacjenci z PTSD mogą być w stanie poradzić sobie z objawami za pomocą produktów z konopi indyjskich. Konopie indyjskie mogą osłabiać siłę lub emocjonalny wpływ traumatycznych wspomnień dzięki synergistycznym mechanizmom, które mogą ułatwić osobom z PTSD odpoczynek i sen oraz odczuwanie mniejszego niepokoju i mniejszego zaangażowania w wspomnienia z retrospekcji. Obecność endokannabinoidowych układów sygnalizacyjnych w wrażliwych na stres jądrach podwzgórza, a także przednich struktur limbicznych (ciało migdałowate), wskazuje na znaczenie tego układu dla regulacji neuroendokrynnej i behawioralnej odpowiedzi na stres. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że kannabinoidy mogą odgrywać rolę w wygaszaniu strachu i działaniach antydepresyjnych. Stwierdzono, że dalsze badania są uzasadnione w celu oceny potencjału terapeutycznego kannabinoidów w PTSD.”

Z kolei Katedra Chemii Fizjologicznej z Johannes Gutenberg-University w Mainz w swych badaniach zaznacza istotę systemu endokannabinoidowego. Ich zdaniem jest wszechstronnym systemem neuromodulującym, zaangażowanym w wiele procesów fizjologicznych. Receptor kannabinoidowy typu 1 (receptor CB1) i endokannabinoidy są szeroko rozpowszechnione w mózgu. Ich role w uczeniu się i zapamiętywaniu zostały dobrze udokumentowane przy użyciu gryzoni w różnych testach pamięci. W zależności od testu, system endokannabinoidowy jest wymagany do pozyskiwania i / lub zanikania pamięci. W szczególności aktywacja przekazywania sygnałów za pośrednictwem receptora CB1 jest centralnie zaangażowana w ułatwianie adaptacji behawioralnej po uzyskaniu niechcianych wspomnień. Ponieważ niektóre ludzkie zaburzenia psychiczne, takie jak fobia, uogólnione zaburzenia lękowe i zespół stresu pourazowego (PTSD) wydają się obejmować nieprawidłowe przetwarzanie pamięci i upośledzoną adaptację do zmienionych warunków środowiskowych, pojawiła się nadzieja, że ​​układ endokannabinoidowy może być cennym celem terapeutycznym do leczenia tych zaburzeń. Wykorzystanie kannabinoidów w leczeniu zespołu stresu pourazowego wydaje się więc mieć pozytywny skutek. Dodatkowym atutem stosowania konopi jest ich naturalne pochodzenie oraz nikłe skutki uboczne, rzadko występujące podczas ich zażywania.

„Mitigation of post-traumatic stress symptoms by Cannabis resin: a review of the clinical and neurobiological evidence.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22736575

„The endocannabinoid system and extinction learning.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17952654

„THE ENDOCANNABINOID SYSTEM PROVIDES AN AVENUE FOR EVIDENCE‐BASED TREATMENT DEVELOPMENT FOR PTSD” https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/da.22031

„Reductions in circulating endocannabinoid levels in individuals with post-traumatic stress disorder following exposure to the World Trade Center attacks.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24035186„Enhancing cannabinoid neurotransmission augments the extinction of conditioned fear.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15637635

podziel się wpisem:

kategorie wpisów

facebook

social media

umów konsultację

Aby poznać szczegóły naszej oferty umów się na konsultację z naszym specjalistą!