Medical Marijuana A

Wpływ marihuany na uzależnienie od opioidów

Używanie opioidów, które kończy się uzależnieniem, następuje zwykle wtedy, gdy opioidy są przepisywane na przewlekły ból. Medyczna marihuana jest postrzegana jako alternatywny środek przeciwbólowy dla osób z przewlekłym bólem, aby pomóc ludziom uniknąć używania opioidów. Badanie przeprowadzone przez American Marijuana miało na celu ustalenie, czy istnieje jakiekolwiek poparcie statystyczne, że używanie marihuany może zmniejszyć użycie opioidów.

Badanie przeprowadzono w 19 stanach, porównując recepty na opioidy z jednego roku przed legalizacją i roku po legalizacji. Z 19 stanów recepty na opioidy zmniejszyły się w piętnastu stanach. Na przykład w Ohio zaobserwowano spadek recepty na opioidy z 82,7% do 63,5%. Znacząca redukcja o 19,2%.

Istnieją inne badania, które wydają się potwierdzać ten trend. Jeden z nich wykazał, że stany z prawami dotyczącymi marihuany doświadczały obniżenia ilości recept na opioidy. W tym samym czasie inny wskazywał, że w stanach z prawami opioidowymi liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem opioidów była o 24,8% mniejsza.

Od czasu wprowadzenia opioidów w Stanach Zjednoczonych odnotowano setki tysięcy zgonów związanych z opioidami. Kryzys spowodował wiele niewypowiedzianych cierpień. Skuteczna alternatywa dla opioidów w leczeniu przewlekłego bólu może pomóc w opanowaniu tego kryzysu. Medyczna marihuana daje realną szansę na walkę z uzależnieniem oraz pomoc pacjentom.

Marihuana medyczna to nowy medykament w opiece zdrowotnej w USA. Niektórzy naukowcy, po zastanowieniu się, jak działa medyczna marihuana, badali możliwości jakie daje, czy będzie ona rozwiązaniem lub częściową  odpowiedzią na pomoc w walce z amerykańskim kryzysem opioidowym.

Po wielu badaniach i eksperymentach rząd federalny opracował pięć priorytetowych obszarów, które ich zdaniem mogą pomóc poradzić sobie z tym kryzysem

  • Zwiększenie dostępu ofiary do opcji mediacji i odzyskiwania
  • Zwiększenie nadzoru jako sposobu pomocy rządowej w dokładnym wdrażaniu interwencji, a także w celu sformułowania odpowiednich polityk
  • Zapewnienie wsparcia w badaniach nad uzależnieniem od opioidów i bólem
  • Promowanie dostępu do leków, które mogą odwrócić przedawkowanie
  • Zapewnienie opcji innych niż opioidy do zarządzania bólem

Według Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) szacowany całkowity koszt ekonomiczny nadużywania opioidów wynosi 78,5 mld USD rocznie. Liczba ta zawiera koszty leczenia ofiar, utratę wydajności, koszty systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i leczenie uzależnienia. Oprócz kosztów ekonomicznych szacuje się, że około 130 osób umiera codziennie z powodu przedawkowania opioidów. Kryzys opioidowy komplikuje fakt, że jest on powodowany nie tylko przez nielegalne narkotyki, bo około 40% zarejestrowanych zgonów wynika z opioidów na receptę.

Kryzys opioidowy jest poważnym problemem we wszystkich stanach, ale niektóre dotknęły go bardziej niż inne. Rząd federalny zapewnia fundusze dla walki z uzależnieniami od opioidów.

Widząc, że wiele uzależnień od opioidów i przedawkowania pochodzi z opioidów na receptę, stany próbowały uchwalić przepisy regulujące przepisywanie i stosowanie leków. Przykładem jest stan New Jersey, który w 2017 roku uchwalił ustawę zmniejszającą liczbę opioidów, które można wydać z 30 dni do 5 dni. Jeśli pacjent potrzebuje więcej leków, musi wrócić do lekarza na kolejne leki na pięć dni, po których lekarz może monitorować ich postępy.

Przepisy wymagają również od ubezpieczycieli pokrycia 180 dni leczenia pacjentom, którzy go potrzebują, bez konieczności uprzedniej zgody, między innymi. Zapewnia to, że osoby uzależnione od opiatów szybko uzyskają potrzebną im pomoc. Inne stany, takie jak Massachusetts, wprowadziły również przepisy wymagające od lekarzy wydawania opioidów tylko na siedem dni na raz. Przepisy te są zgodne z zaleceniem CDC, które sugeruje, że stany pozwalają na wydawanie opiatów o wartości nieprzekraczającej siedmiu dni kuracji.

W niektórych stanach prawo nakłada na lekarzy obowiązek informowania pacjentów o uzależniających skutkach opiatów podczas ich przepisywania. Po otrzymaniu informacji pacjenci mogą zgłosić się do lekarza po pomoc, jeśli zdadzą sobie sprawę z tego, że rozwijają się zależności. Inne stany, takie jak Zachodnia Wirginia, rozszerzają tę edukację na szkoły, w których uczniowie są pouczani o zagrożeniach związanych z nadużywaniem opioidów. Szkoły i szpitale to tylko dwa z frontów, na których odbywa się budowanie świadomości.

„How medical cannabis can help fight against the US opioid crisis” https://www.healtheuropa.eu/how-medical-cannabis-can-help-fight-against-the-us-opioid-crisis/98482/

„Medical marijuana reduces opioid prescribing rate” https://americanmarijuana.org/medical-marijuana-solution-to-opioid-epidemic/

podziel się wpisem:

kategorie wpisów

facebook

social media

umów konsultację

Aby poznać szczegóły naszej oferty umów się na konsultację z naszym specjalistą!