piron-guillaume-iwzaTMpBD7Q-unsplash

W jakim stopniu CBD pomoże w zapobieganiu i leczeniu GvHD?

Rozwój procedur przeszczepu szpiku kostnego jest powszechnie uważane za jedno z największych zwycięstw w wojnie z rakiem. Zdecydowana większość biorców przeszczepu szpiku kostnego to pacjenci z różnymi postaciami nowotworów krwi, takimi jak białaczka, chłoniak lub szpiczak mnogi. Przeszczep szpiku kostnego – prawdziwy przełom w walce o życie pacjenta, zwiększył przeżywalność w niektórych nowotworach krwi z prawie zera do ponad 85%.

Niestety pacjenci otrzymujący przeszczep szpiku kostnego są narażeni na wysokie ryzyko wystąpienia choroby przeszczepu przeciwko gospodarzowi (GvHD), zagrażającemu życiu powikłaniu, które może siać spustoszenie w ciele pacjenta po przeszczepie, gdy zostanie zaatakowany przez oddane komórki. W czasie przeszczepu biorca otrzymuje od nieznanego dawcy krew wraz z limfocytami T, tzn. z białymi krwinkami. Gdy limfocyty T rozpoznają organizm biorcy jako obcy, rozpoczynają atak na niego. Niestety, limfocyty T są niezbędne w czasie przeszczepów ponieważ zmniejszają ryzyko odrzucenia go. Reakcja może wystąpić od zaledwie kilku dni (w przypadku ostrej GvHD) do miesięcy lub lat (w przypadku przewlekłej GvHD) po zabiegu przeszczepienia komórek krwiotwórczych (HCT). Najczęściej reakcja występuje u chorych na białaczkę, którzy przeszli przeszczep szpiku kostnego. Zazwyczaj reakcja ta atakuje skórę, błony śluzowe jamy ustnej oraz przewód pokarmowy, oczy i płuca. Śmiertelność z powodu ostrej GvHD jest bardzo wysoka – w przypadku GvHD stopnia 4 wynosi ponad 90%. Zdecydowanie pozytywna wstępna reakcja pacjentów na CBD w zapobieganiu i leczeniu GvHD wykazana we wczesnych badaniach, może być kluczem do znacznego zmniejszenia częstości występowania tego strasznego stanu.

Choć może to zabrzmieć zaskakująco, obecnie nie ma zatwierdzonych przez FDA terapii zapobiegania lub leczenia ostrej GvHD.

Firma farmaceutyczna Kalytera Therapeutics zajmująca się innowacyjnymi metodami leczenia za pomocą konopi skupiła się na walce z GvHD. Obecnie wdrażany w Stanach Zjednoczonych program Kalytera opiera się na wczesnych badaniach klinicznych fazy 2a, które wykazały wybitne wstępne wyniki w zapobieganiu chorobie poprzez doustne podawanie pacjentom CBD. W pierwszym badaniu 48 pacjentów otrzymywało CBD przez siedem dni przed zabiegiem przeszczepu szpiku kostnego, a następnie przez 30 dni później, w przeciwieństwie do grupy 101 osób, którzy otrzymywali zwykłą profilaktykę GvHD i byli leczeni na tym samym oddziale BMT przez ten sam zespół medyczny.

Co zaskakujące, wyniki wykazały, że żaden z 48 pacjentów nie rozwinął ostrej GvHD w ciągu 30 dni leczenia CBD. Ci, którzy rozwinęli GvHD, zrobili to w medianie 60 dni, podczas gdy grupa kontrolna 101 osób zaczęła rozwijać ostrą GvHD w medianie 20 dni (od 9 do 137).

W grupie leczonej CBD częstość ostrej GvHD stopnia 2 do stopnia 4 w dniu 100 wynosiła 12,1%, w porównaniu z 46% w grupie kontrolnej. Odsetek ciężkiego stopnia 3 do stopnia 4 wynosił 5%, w porównaniu do 10% w grupie kontrolnej. Ważne jest odkrycie, że CBD było również bezpieczne i dobrze tolerowane, bez poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z jego konsumpcją. Jest to zgodne z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa wcześniej używanego CBD podawanymi ludziom, nawet w przypadku trzy do czterech razy wyższych dawek, a nawet w przypadku przyjmowania przez dłuższy czas.

W świetle tych zachęcających wyników początkowych postanowiono przetestować skuteczność przedłużonego leczenia obejmującego 100 dni: przedział czasowy, w którym zwykle występuje ostra GvHD. W drugim badaniu 12 pacjentom podano CBD w tej samej dawce, rozpoczynając od siedmiu dni przed zabiegiem przeszczepu szpiku kostnego do 100 dni po przeszczepie. Nie zaobserwowano tu również żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem i tylko u jednego pacjenta niezgodnego, reprezentującego 8% grupy leczonej CBD, rozwinęła się ostra GvHD; w porównaniu z 46% zapadalnością w tej samej instytucji w grupie 101 pacjentów opisanych powyżej. Dzieje się tak pomimo faktu, że większość pacjentów (10 na 12) otrzymała komórki macierzyste od niepowiązanych dawców, w tym pięciu pacjentów, którzy otrzymali komórki macierzyste od niedopasowanych dawców, co normalnie zwiększyłoby ich ryzyko rozwoju GvHD.

W trzecim badaniu fazy 2a, które przeprowadzono w celu leczenia już chorych pacjentów, 10 pacjentów z ostrym GvHD, którzy byli oporni na standardowe leczenie sterydami w wysokich dawkach (tylko 60% pacjentów odpowiada na leczenie pierwszego rzutu sterydami w wysokich dawkach), podawano dzienne dawki CBD przez okres do trzech miesięcy. Uderzające jest to, że dziewięciu z 10 pacjentów włączonych do badania odpowiedziało na leczenie, siedmiu z nich osiągnęło całkowitą remisję GvHD, a dwóch kolejnych osiągnęło prawie całkowitą odpowiedź.

Wyniki te są imponujące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 12-miesięczna śmiertelność wśród pacjentów z GvHD stopnia 3 i stopnia 4, którzy nie reagują na sterydy, przekracza odpowiednio 60% i 80%.

Przy medianie okresu obserwacji wynoszącej 13 miesięcy nadal żyło sześciu pacjentów. Dwóch pacjentów zmarło z powodu nawrotów białaczki, a dwóch zmarło z powodu powikłań zakaźnych związanych z GvHD. Nie stwierdzono zgonów pacjentów związanych z leczeniem CBD. Podkreśla to pilną potrzebę opracowania produktu, który może zapobiegać GvHD i leczyć go. Niezwykle ważne jest przeprowadzenie odpowiednich badań klinicznych na dużą skalę z CBD oraz opracowanie odpowiedniej terapii która wykorzystywałaby kannabidiol w leczeniu oraz zapobieganiu GvHD.

Źródło: „Kalytera Therapeutics: improving bone marrow transplants with CBD” https://www.healtheuropa.eu/kalytera-therapeutics-improving-bone-marrow-transplants-with-cbd/98840/

podziel się wpisem:

kategorie wpisów

facebook

social media

umów konsultację

Aby poznać szczegóły naszej oferty umów się na konsultację z naszym specjalistą!