Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

Sklep internetowy www.cannabispharma.pl jest własnością firmy Cannabis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej 47, o numerze NIP: 5272897923 oraz numerze REGON: 383777306. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i zostały legalnie wprowadzone do handlu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

1. Założenia ogólne
 • Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy www.cannabispharma.pl („Sklep”)
 • Przed rejestracją i złożeniem zamówienia zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego warunków.
 • Jeżeli dla danej promocji zostanie sporządzony odrębny regulamin przed złożeniem zamówienia na produkty promocyjne mogą Państwo zostać poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Promocji oraz akceptację jego postanowień.
 • Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Prezentacja produktów
 • Produkty prezentowane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 • Sklep dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane dotyczące towarów były wolne od uchybień lub błędów.
 • W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient proszony jest poinformować o tym niezwłocznie Sklep.
 • Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego asortymencie, wprowadzania nowych towarów do sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 • Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
 • Wszystkie znaki towarowe marki i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie, w celach prezentacji produktów i są własnością producenta.
3. Rejestracja klientów
 • Złożenie zmówienia możliwe jest zarówno dla zarejestrowanych użytkowników jak i dla nowych klientów. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.
 • W wyniku rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, za uprzednim potwierdzeniem przez klienta zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego warunków.
 • Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych 
  i podmioty gospodarcze.
 • Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta lub wysłanie na adres Sklepu oświadczenia o rozwiązaniu umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie postanowią inaczej.
4. Procedura składania zamówień
 • Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.cannabispharma.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach: 8.00 – 17.00
 • Osoba składająca zamówienie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej
  z Cannabis Pharma Sp. z o.o.
 • Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia dowodu zakupu. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienie należy to uczynić przez panel na swoim koncie na www.cannabispharma.pl lub skontaktować się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu.
5. Realizacja zamówienia
 • Zamówienie zostanie zrealizowane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia).
 • Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na dane towary.
6. Zwrot zamówionego towaru
 • Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie na adres sklepu pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
 • W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.
 • Wraz z towarem należy odesłać wypełniony dokument zwrotu towarulub oświadczenie
  z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz danymi niezbędnymi do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).
 • Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Koszt odesłania towaru do Sklepu nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata, ani za pobraniem.
7. Wymiana zamówionego towaru
 • Bez uszczerbku dla praw Klienta będącego konsumentem, w przypadku dostarczenia Klientowi towaru zgodnego z umową Klientowi przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
 • Koszty przesyłki w obie strony ponosi Klient.
 • Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata, ani za pobraniem.
 • Odesłany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz musi być kompletny.
 • Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez Sklep.
8. Gwarancja i reklamacje zamówionego towaru
 • Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
 • Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.), ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.
 • Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot ceny sprzedaży).
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
9. Wysyłki
 • Koszty dostarczenia towaru zakupionego w Sklepie pokrywa Klient. 
 • Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz większości krajów europejskich.
 • Zamówienia realizowane są za pośrednictwem DPD, InPost S.A. oraz Poczta Polska.
 • Koszt wysyłki poza granice Polski naliczany jest według taryfikatora przesyłek zagranicznych i jest uzależniony od kraju adresata, wielkości i wagi paczki.
 • Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.
 • Towary są dostarczane jedynie w dni robocze.
 • Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody oraz zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.
10. Płatności
 • Klienci dokonujący zakupów w Sklepie wyrażają zgodę na wystawianie dokumentu sprzedaży bez ich podpisu.
 • Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
 • Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy dowód zakupu jest dołączony do przesyłki.
 • Klient może wybrać następujące formy płatności: Przelewy24 lub płatność przy odbiorze (w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia. )
 • Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę Klienta, po konsultacji z obsługą Sklepu.
 • W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata na konto) Klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w terminie wskazanym wyżej, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta, zamówienie może zostać anulowane przez Sklep.
11. Ochrona danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych jest Cannabis Pharma Sp. z o.o. który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej zwanym RODO – oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe naszych Klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w ten sposób nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z powyższymi przepisami. Sklep zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług, tj. realizacji złożonego zamówienia i dostawy, w tym wystawienia dowodów zakupu i prowadzenia sprawozdawczości księgowej. Dane te są poufne i nie są ujawniane osobom nieuprawnionym.
 • Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a ich przetwarzanie odbywa się
  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych przez RODO.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym, firmom kurierskim oraz serwisom obsługującym płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności, na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 • Sklep nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie.
 • Klient potwierdza prawidłowość danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Postanowienie niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 • Podanie danych w formularzu rejestrowym jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych Administratora.
 • Użytkownik może wystąpić o usunięcie swoich danych osobowych, w każdej formie, między innymi poprzez:
  • przesłanie wniosku na adres e-mail: info@cannabispharma.pl
  • przesłanie wniosku drogą pocztową na adres siedziby Sklepu.
 • Sklep na wniosek Klienta udziela informacji o przysługujących mu prawach oraz udziela wszelkich informacji, związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych.
 • Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z bazy Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Sklepu trwale usuwa dane Klienta i zaprzestaje ich przetwarzania.
12. Postanowienia końcowe
 • W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera
  w wersji nie starszej niż 2, aktywny adres e-mail.
 • Promocje i rabaty nie łączą się, chyba że co innego wynika z ich regulaminu.
 • Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do już do realizacji.
 • Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego Klienta nie są znane Sklepowi. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
 • Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatrywane będą przez sąd, którego właściwość miejscową określają przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (art. 27-46).

umów konsultację

Aby poznać szczegóły naszej oferty umów się na konsultację z naszym specjalistą!