gras-grun-a1uuc_67now-unsplash

Czy klasyfikacja konopi ulegnie zmianie? ONZ zagłosuje w grudniu

Światowa Organizacja Zdrowia w 2018 roku przeanalizowała międzynarodowe przepisy dotyczące marihuany i zaleciła Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków ponowną ocenę klasyfikacji marihuany. W celu ustalenia nowych przepisów które miałyby dotyczyć konopi w strefie ONZ ustalono głosowanie które ma odbyć się w grudniu. Organizacja Narodów Zjednoczonych utrzymuje, że niezależnie od globalnej pandemii koronawirusa planuje terminu dotrzymać i przeprowadzić głosowanie w sprawie nowych międzynarodowych przepisów obejmujących konopie.

Nieustannie ONZ klasyfikuje konopie indyjskie zarówno jako lek z załącznika I, jak i z załącznika IV, zgodnie z Jednolitą Konwencją o Środkach Odurzających z 1961 roku. Klasyfikacja w załączniku IV jest odpowiednikiem kategorii w załączniku I w Stanach Zjednoczonych. Klasa ta zarezerwowana jest dla wyjątkowo niebezpiecznych i uzależniających narkotyków wraz z kilkoma śmiertelnie niebezpiecznymi opioidami, w tym heroiną i fentanylem.

Zdaniem Komitetu Ekspertów WHO ds. Uzależnień od Narkotyków, kwiaty konopi i żywica powinny zostać przeniesione z Załącznika IV do Załącznika I. Mimo tego, że ta kategoria stale jest ściśle kontrolowana i obejmuje między innymi kokainę i opioidy na receptę, to zmiana ta pozwalałaby członkom ONZ na łatwiejsze prowadzenie badań nad medycznym zastosowaniem marihuany. Komitet uznał również, że opracowane laboratoryjnie leki oparte na THC, takie jak Marinol lub Sativex, powinny zostać umieszczone w mniej restrykcyjnej kategorii leków. Inne zalecenie sugeruje, że Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków powinna całkowicie usunąć wyciągi z konopi indyjskich i nalewki z załącznika I traktatu z 1961 roku, ponieważ niektóre z tych wyciągów nie zawierają THC i nie są psychoaktywne.

Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków spotkała się w marcu, aby głosować nad proponowanymi zaleceniami, ale zamiast tego zdecydowała się przełożyć głosowanie do grudnia, ponieważ wiele państw członkowskich wydawało się nieprzygotowanych do głosowania w sprawie tak skrajnej zmiany polityki. Komisja przedstawiła harmonogram spotkań które miały by pomóc uczestnikom w rozwiązaniu potencjalnych problemów i ustaleniu określonych stanowisk. Spotkania będą się teraz koncentrować przede wszystkim na „wymianie poglądów między państwami członkowskimi na temat konsekwencji wynikających z czynników ekonomicznych, społecznych, prawnych, administracyjnych i innych oraz sposobów ich rozwiązania w przypadku przyjęcia któregokolwiek z tych zaleceń”.

Zdaniem specjalistów, państwa członkowskie podzieliły się na trzy grupy w których każda prezentuje inne podejście do reform. Ostateczne wyniki współpracy państw członkowskich poznamy po głosowaniu.

podziel się wpisem:

kategorie wpisów

facebook

social media

umów konsultację

Aby poznać szczegóły naszej oferty umów się na konsultację z naszym specjalistą!