Medical marijuana, alternative herbal medicine concept

Czeskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 90% refundację medycznej marihuany

1 kwietnia 2013 roku w Czechach weszła w życie ustawa o legalizacji marihuany jako środka leczniczego i nie był to bynajmniej czeski humor na prima aprilis. Konopie wykreślono tym samym z listy substancji niedozwolonych, a oparte na nich leki mogą być użyteczne w łagodzeniu objawów stwardnienia rozsianego czy skutków chemioterapii, a także leczeniu depresji lub walce z anoreksją czy uzależnieniem od alkoholu. Leki te dostępne są wyłącznie na receptę elektroniczną – ewidencjonowaną w centralnej bazie danych, wypisywaną przez lekarza-specjalistę.

90% zwrot kosztów zakupu medycznej marihuany

Z początkiem 2019 roku Czesi poszli o krok dalej. Czeskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, iż państwo pokryje 90% kosztów zakupu medycznej marihuany. Pacjenci zapłacą jedynie 10% kwoty, przy maksymalnej ilości 30 gramów miesięcznie. Podczas konferencji prasowej minister zdrowia

ADAM VOJTĚCH POWIEDZIAŁ:

“Zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsza cena medycznych konopi może być poważnym obciążeniem dla niektórych grup pacjentów, zwłaszcza dla osób, które są na emeryturze i mają niskie dochody. Może to nawet doprowadzić do nielegalnej uprawy konopi o nieznanej jakości, co ostatecznie może mieć negatywny wpływ na zdrowie pacjenta. Dlatego chcemy, aby pacjenci otrzymali zwrot do 90% ceny marihuany w aptece. Kwota refundacji będzie porównywalna z refundacją leczenia chorób przewlekłych. (…) Uważamy, że 30 gram to wystarczająca ilość, ponieważ dzisiaj jeden pacjent spożywa średnio 10 g miesięcznie. Zostało to potwierdzone w badaniu ankietowym wśród lekarzy przepisujących lek. Jednak w wyjątkowych przypadkach, na podstawie propozycji lekarza i po jego zatwierdzeniu, możliwe będzie zwiększenie tego limitu.”
Konferencja prasowa Czeskiego Ministerstwa Zdrowia

Największą przeszkodą dla tego przedsięwzięcia jest słaba dostępność konopi i ograniczenia nałożone w ustawie, które regulują schorzenia na jakie może być wypisana, oraz liczbę specjalistów uprawnionych do wystawiania recept. Niemniej jednak obecnie Republika Czeska może liczyć na ogromny wzrost liczby pacjentów zażywających pochodne konopi indyjskich oraz licencji dla lekarzy przepisujących tego typu leki.

Lekarze w Czechach popierają refundację medycznej marihuany

Zwrot kosztów leczenia konopiami indyjskich z funduszy publicznych jest również popierany przez lekarzy oraz Czeskie Towarzystwo Lekarskie J. E. Purkyně. W kwestionariuszu Państwowego Instytutu Kontroli Leków przeprowadzonym w grudniu 2018 r. wśród 58 lekarzy, 75% z nich poparło zwrot kosztów.

Medical marijuana, alternative herbal medicine concept

Medyczna marihuana w Czechach

Początkowo w Czechach dopuszczano do obrotu tylko preparaty zagraniczne (np. z Holandii czy Izraela), natomiast od 2014 roku o licencję mogą starać się również czeskie firmy i rolnicy uprawiający lek. Obecnie medyczna marihuana w Czechach jest dostępna z dwóch źródeł – z czeskich upraw oraz z importu. Konsumpcja zaś stale rośnie. W 2018 r. sprzedano 4,800 g leczniczych konopi indyjskich, czyli prawie czterokrotnie więcej niż w 2017 r. i dwukrotnie więcej niż w 2016 r.

Każdego miesiąca przybywa średnio 67 pacjentów, którzy zużywają około 6,3g miesięcznie. Cena za 1 g konopi uprawianych w Czechach dla pacjenta wynosi obecnie 180 CZK bez VAT. Średni miesięczny koszt leczenia dla jednego pacjenta wynosi 1 134 CZK bez VAT (około 190zł). Koszt jednego grama suszu w Czechach wynosi około 25 zł, podczas gdy w Polsce za gram tego samego produktu pacjenci muszą zapłacić około 70 zł, a nie podlega on żadnej refundacji.

podziel się wpisem:

umów konsultację

Aby poznać szczegóły naszej oferty umów się na konsultację z naszym specjalistą!